አምላኬ ሆይ፣ ስምህ መፈወሻዬ ነው፣ አንተንም ማስታወስ መድኃኒቴ ነው። ወደ አንተ መቅረብ ተስፋዬ ነው፣ ለአን ተም ያለኝ ፍቅር ባልደረባዬ ነው። የአንተ ምሕረት በዚህና በሚቀጥለው ዓለም መፈወሻዬና እርዳታዬ ነው። በእውነቱ፣ አንተ ፍፁም ለጋሱ፣ ሁሉን አዋቂው፣ ፍጹም ጠቢቡ ነህና።

ባሃኦላህ

يَا إِلَهِي اسْمُكَ شِفَائِي وَذِكْرُكَ دَوَائِي وَقُرْبُكَ رَجَائِي وَحُبُّكَ مُؤْنِسِي وَرَحْمَتُكَ طَبِيْبِي وَمُعِيْنِي فِي الدُّنْيا وَالآخِرَةِ وَإِنَّكَ أَنْتَ المُعْطِي العَلِيْمُ الحَكِيْمُ

حضرت بهاءالله

This short healing prayer, one of the most beloved of all Bahá’í prayers was revealed by Bahá’u’lláh as a part of Lawh-i-Tibb, also known as the “Tablet to a physician” and appears towards the very end of this tablet.

The Lawh-i-Tibb is a tablet containing specific teachings regarding medicine, health, and the nature of spiritual healing and was revealed by Bahá’u’lláh in ‘Akká in the late 1870’s and was addressed to Aqa Mírzá Muhammad-Riday-i-Tabib, a physician from Yazd, a man, according to Shoghi Effendi, who was a student of the old type of healing prevalent in the East and familiar with the terminology used in those days.

Aqa Mírzá Muhammad-Riday-i-Tabib was the recipient of a number of tablets from Bahá’u’lláh throughout his life. This most famous of the tablets he received has no authorized translation in English yet, though some provisional translations can be found online. The only part of the Tablet that has been officially translated is this short healing prayer.

Interesting Fact

The recurring long I in this prayer, which sounds like “ee” and gives the impression of rhyme, is a marker for the first-person singular pronoun “my” that is attached to nouns to make them possessive. Hence, shifáʼ means “healing,” and shifáʼí means “my healing.”

Further References