Er der nogen, der kan fjerne vanskeligheder undtagen Gud? Sig: Lovet være Gud! Han er Gud! Alle er hans tjenere, og alle må underkaste sig Hans bud.

Báb

هل من مفرّج غير الله قل سبحان الله هو الله کلّ عباد له وکلّ بأمره قائمون

حضرة الباب

The “Remover of Difficulties” is a short invocation revealed by The Báb and is one of the most well-known and best-beloved of all Bahá’í Writings.

For More information