ከእግዚአብሔር በስተቀር ችግርን የሚያስወግድ አለ ወይ? በል፦ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይድረሰው! እርሱ አምላክ ነው! ሁሉም አገልጋዮቹ ናቸው፤ ሁሉም በትዕዛዙ ይኖራሉ።

ባብ

هل من مفرّج غير الله قل سبحان الله هو الله کلّ عباد له وکلّ بأمره قائمون

حضرة الباب

The “Remover of Difficulties” is a short invocation revealed by The Báb and is one of the most well-known and best-beloved of all Bahá’í Writings.

For More information