Je nějaký Vysvoboditel z těžkostí krom Boha? Rci: Chválen buď Bůh! On je Bůh! Všichni jsou Jeho služebníci a všichni se řídí Jeho příkazem.

Báb

هل من مفرّج غير الله قل سبحان الله هو الله کلّ عباد له وکلّ بأمره قائمون

حضرة الباب

The “Remover of Difficulties” is a short invocation revealed by The Báb and is one of the most well-known and best-beloved of all Bahá’í Writings.

For More information