Jag vädjar till Dig vid Din makt, o min Gud. Låt ingen skada drabba mig i prövningens stund och led mig rätt i obetänksamhetens stunder genom ingivelser från Dig. Du är Gud, mäktig är Du att göra vad Dig behagar. Ingen kan motstå Din vilja eller motarbeta Ditt syfte.

Báb

فَيَا إِلَهِي بِعِزَّتِكَ لَا تَبْتَلِينِي فِيْ مَوَاضِعِ الْإِمْتِحَانِ وَسَدِّدْنِي بِإِلْهَامِكَ فِي مَوَاقِعِ الْإِغْفَالِ إِنَّكَ أَنْتَ اللهُ الَّذِي قَدْ كُنْتَ قَدِيراً عَلَى مَا تَشَاءُ لَا رَادَّ لِمَشِيَّتِكَ وَلَا مَرَدَّ لِإِرَادَتِكَ

حضرة الباب

« I adjure Thee by Thy might… » is a brief prayer by the Báb that was originally revealed in Arabic. It is an excerpt from a lengthy work of the Báb known as the Saḥífiy-i-Makhzúmíyyih, also called the Saḥífiy-i-Makhzúnih, “The Hidden Treasured Epistle.” Authorized English translations of several passages from this Tablet, including this one, have been published in Selections from the Writings of the Báb.

Further References