O Herre! Gör det möjligt för alla folk på jorden att få tillträde till Din tros paradis så att ingen skapad varelse må finnas kvar bortom Ditt välbehags gränser. Alltifrån urminnes tid har Du varit mäktig att göra vad som behagar Dig och Du är upphöjd över vadhelst Du önskar.

Báb

وَلَتَدْخِلُنَّ اللّهُمَّ كُلَّ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ فِي جَنَّةِ دِينِكَ أَلّا يَكُنْ شَيْئاً فِي دُونِ رِضَاكَ إِذْ لَمْ تَزَلْ إِنَّكَ أَنْتَ كُنْتَ مُقْتَدِراً عَلَى مَا تَشَاءُ وَمُمْتَنِعاً فَوْقَ مَا تُرِيدُ

حضرة الباب

This short prayer is an excerpt from the Kitáb-i-Asmá, the longest Writing of the Báb. Authorized translations of other passages from that work have been published in Selections from the Writings of the Báb.

Further References