O VÄN!

Plantera i ditt hjärtas trädgård ej något annat än kärlekens ros och släpp ej taget om tillgivenhetens och längtans näktergal. Värdesätt kamratskapet med de rättfärdiga och undvik allt umgänge med de ogudaktiga.

Bahá’u’lláh

ای دوست

در روضۀ قلب جز گلِ عشق مکار و از ذیلِ بلبلِ حبّ و شوق دست مدار مصاحبتِ ابرار را غنیمت دان و از مرافقتِ اشرار دست و دل هر دو بردار

حضرة بهاءالله

In a letter written on his behalf (Lights of Guidance, no. 1633), Shoghi Effendi referred to The Hidden Words as “jewel-like thoughts cast out of the mind of the Manifestation of God to admonish and counsel men.” In an earlier letter (Unfolding Destiny, pp. 429–30), he noted that they were “dictated by Bahá’u’lláh to His secretary [Mírzá Áqá Ján] as He strolled on the banks of the river in Baghdád,” and that, according to ʻAbdu’l-Bahá Himself, they were revealed in 1274 A.H. (1857–58).

Further Information