Zo wa ahön Nzapä na tömbängo sîöni yê? Tene: Gônda ayeke na Nzapä Gî Lo Ôko Lo yeke Nzapä! Âzo kûê ayeke âzo tî kusâla tî Lo Âla yeke ngâ na gbe tî âmbëlä tî Lo.

Báb

هل من مفرّج غير الله قل سبحان الله هو الله کلّ عباد له وکلّ بأمره قائمون

حضرة الباب

« Zo wa ahön Nzapa na tömbängo sîöni yê » ayeke mbénî ndürü îringô ngângü so Báb äsü si ayeke na pöpö ti a sämbela bahá’íes so ä înga na ä ndöyé ni mingui.

Tî wara â gbâ tî â sango